Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)

 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)

 • zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunek fizjoterapia)

 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego

 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)

 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły

Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis

 • wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)

 • formularz osobowy (do pobrania tutaj)

 • 1 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego

 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)

 • kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły

Rekrutacja dla cudzoziemców:
 • Atestat wraz z dodatkiem do atestatu - w oryginale przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego polskiego oraz apostyl. W przypadku studiów II stopnia dyplom ukończenia studiów I stopnia.

 • 2 szt. zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 lewy profil)

 • kserokopia paszportu

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania + tłumaczenie na język polski

 • Dowód wpłaty opłaty wpisowej/rekrutacyjnej

 • Ubezpieczenie (polisa)

 • Dokument dot. znajomości języka polskiego ( w przypadku braku zaświadczenia o znajomości j. polskiego możliwość uzyskania dokumentu w SAN )

Konto do wpłat w PLN na konto Uczelni z zagranicy:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
BANK PKO BP SA
I O/Łódź

BIC/SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Oferta Społecznej Akademii Nauk

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunku Zarządzanie w bogatym zakresie profili oraz specjalności. W ramach specjalności proponowane są studia w zakresie Rachunkowości i Finansów w Zarządzaniu, Marketingu i Zarządzania logistycznego oraz Zarządzania Organizacjami. Proponujemy również wybór profili, które oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych zapewniają certyfikat specjalisty w zakresie Finansów i Rachunkowości, Logistyki w zarządzaniu, Zarządzania bezpieczeństwem narodowym oraz Informatyki w zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!